00385997642376
info@wetworkslab.net

Za cPanel & WHM verzija 58

Generalni pregled

cPanel sučelje je kao centralizirani hub za cPanel korisnički račun i daje vam pristup svim potrebnim informacijama, nadogradnjama i ažuriranjima.


cPanel sučelje je kao centralizirani hub za cPanel korisnički račun i daje vam pristup svim potrebnim informacijama, nadogradnjama i ažuriranjima.

cPanelInterfacea

cPanel sučelje se sastoji od sljedećih sekcija:

  1. Navigation bar
  2. Sidebar
  3. General Information
  4. Features
  5. Statistics