Da bi domenu postavili na naš server morate prilagoditi DNS zapis domene (Nameservere), promijeniti ih u naše.

Da bi domenu postavili na naš server morate prilagoditi DNS zapis domene (Nameservere), promijeniti ih u naše.

Naši DNS serveri su:

Ukoliko trebate upisati i IP adrese naših DNS servera oni su:

dns1.wetworkslab.network / 195.29.89.100
i
dns2.wetworkslab.network / 88.198.53.80